Terapist Yazıları

Bu sorunların bazılarını kendi becerilerimizle çözümlenebilirken bazılarının üstesinden gelmekte zorlanırız. İşte bu kadar temizlemeyi yapabiliyoruz, kendiniz ve çevrenizle ilgili farkındalığımızı arttırmak, sağlıklı kararlar verebilmek için yardım edebilmek için, alabileceğiniz psikolojik sistemimizden yararlanabiliyoruz. 


Bireysel psikolojik olarak; normal gelişim süreci, içeriğini tanıma, kabul etme ve ayarlama işlemini gerçekleştirme, kişisel gelişim, profesyonellerce yapılan düzenli ve sürekli bir yardımdır. Psikolojik ürünlerin gerektirimi duyanlar, ne istediklerini bilen ancak çıkış yolunu bulmakta güçlük çeken seçeneklerinidir. 

Bireysel psikolojik odadada sorunların nedenlerinin kendi dışında olduğunu inanıyorum, gözlenen davranışlarının altında yatan nedenleri görmesi gerekiyor. Bu sağlanmış zamanlanmış, ayrılmış ve çevrede yanlış görüşmesine ve değerlendirmesine neden olan ve uyumunu engelleyen kavram, değer, tutum ve davranışlarını değiştirme yolu açılmış olur. Psikolojik açıdan planlama bastırdığı istek ve yönlendirme, bilincinde olmadığı iç çatışmalarını, olumsuz benlik planlamalarını, geliştirici çözümleyebildiği ve kavramsal anlamlarını kavrayabekte yardımcı olur. Danışanın kendi gizil güçlerini, zayıf ya da güçlü yanlarını tanımasını sağlar. Psikolojik olarak kişiselleştirilmiş kişisel yetenek ve yeteneklerini gereği gibi anlama; sorunlarının çözümünü buna göre planlama ve çözmeyi başaracak zamanda gösterme konusunda verir. Böylelikle kişi olumsuz duygularının kaynağını uzaklaştırarak, sürekli kaygı, korku ve öfkelerinden kurtulur. Kimse kendi gerçeğini görmeyi başarınca, başkalarını da sağlıklı şekilde algılar ve onlarla kesintisiz iletişim kurabilir.